بایگانی برچسب: والریا

تاریخ به روایت تصویر/فصل دوم {قسمت پانزدهم: شهرهای آزاد}

در وستروس برخی آنان را حقیر شمرده و لردهای ادویه و پادشاهان پنیر می نامند، برخی دیگر آنان را برده دارانی خبیث و چیزی بیشتر از خاکسترهایی از افتخار نمی دانند، اما تنها یک واقعیت انکار ناپذیر است و آن نیز شکوه و عظمت آنان است… شهر های آزاد… کهن و مغرور، وارثین والریای کبیر …

ادامه‌ی مطلب »

تاریخ به روایت تصویر {قسمت بیست و سوم: خاندان تارگرین}

هزاران سال پیش از این… …در سرزمین های شرقی، مردمانی به پا خواستند که توانستند بزرگ ترین قدرت های آن زمان را به زانو در آورند و آنان را به کرنش در برابر خود وادارند. این مردمان، تنها کسانی در سرتاسر جهان بودند که موفق شدند با نیروی یکتا و بی نظیر خود، اژدهایان، رام …

ادامه‌ی مطلب »

تاریخ به روایت تصویر {قسمت هجدهم: والریا و اژدهایان}

والریا

غروب یک طلوع ! سرنوشت شوم والریا انتهایی بود برای مردمانی که از نیستی آغاز کردند و به جهان حکم راندند. در ویدئوی پیش روی شما ویسریس تارگرین از شکوه و عظمت قلمرو والریا در سایه بال های سیاه اژدهایان سخن میگوید، بالهایی که چه بسا ناخواسته، سرنوشت شوم آنها را نیز رقم زدند.

فرزندان آتلانتیس؛ نومه نور و والریا

نوع مقاله: تحلیلی توسط: جورامون و ریگار افسانه آتلانتیس، قلمرویی محصور در دریا، پرشکوه و از دست رفته در طول زمان، الهام بخش بسیاری از داستان ها و روایت ها بوده است. در این مقاله به تشابه دو قلمرو والریا (در مجموعه کتاب های نغمه یخ و آتش) و نومه نور (در داستان های تالکین) …

ادامه‌ی مطلب »