بایگانی برچسب: پادشاه خاکستری

قهرمانان افسانه ای وستروس

ترجمه توسط: م.م استارک و hamSR و مانوئل عصر قهرمانان یکی از باشکوه‌ ترین‌ دوران‌های تاریخی در سرگذشت وستروس به شمار می آید. با در هم آمیختن دانش و فن‌آوری‌ نخستین انسان‌ها و جادوی فرزندان جنگل در سایه صلحی پایدار؛ دوران شکوفایی وستروس رغم میخورد. مردان و زنان بزرگی (که امروزه از ایشان به عنوان قهرمان یاد می‌شود) …

ادامه‌ی مطلب »