جزیره تبر

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
پرش به: ناوبری، جستجو

جزیره تبر(Ax Isle) جزیره ای به شکل یک تبر.در سواحل شمالی سوتوریوس (Sothoryos) قرار گرفته است.در غرب آن جزایر باسلیسک (Basilisk Isles) و در شمال گیس جدید(New Ghis) در سراسر دریای تابستان(Summer Sea) قرار گرفته است.


منابع و یاداشت ها