دریای میر

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
پرش به: ناوبری، جستجو
شهرهای آزاد و محل قرار گرفتن دریایی میر
شهرهای آزاد و محل قرار گرفتن دریایی میر
دریایی میر
شهرهای آزاد و محل قرار گرفتن دریایی میر

دریای میر (Sea of Myrth) دریایی بزرگ است که در امتداد سواحل غربی ایسوس (Essos) واقع شده است. این دریا از شرق به شهر میر (Myrth)، در شمال به دشت های هموار (Flatlands)،در جنوب به سرزمین های مورد مناقشه (Disputed Lands) و از سمت غرب به دریای باریک (Narrow Sea) محدود است.[۱][۲]

منابع