دریای نقره ای

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
پرش به: ناوبری، جستجو

دریای نقره ای دریای نقره ای دریاچه ی بزرگی در شمال ایسوس بود. که کاهش بارش در طول زمان،باعث آن شده است که سطح آب آن کاهش یافته و به سه دریاچه جدا از هم در شمال دریای دوتراکی تبدیل شود. تاریخ دریای نقره ای از دوران باستان توسط ملکه ی ماهی گیر، فیشر کوئینز((Fisher Queens افسانه ای اداره می شد، و برخی از نظریه ها ادعا می کنند که اندال ها از زمین های حاصلخیز جنوب این دریا سرچشمه گرفته اند. در پادشاهی سارنور (Sarnor) بعد از کاهش سطح آب این دریا سه دریاچه بزرگ از دریا سابق نقره ای باقی مانده اند . شهرهای نزدیک به این دریا شامل: شهر مردان بلند قامت گورناث(Gornath) و سالوش(Sallosh) بودند که توسط دوتراکی در طول قرن خون آواره و نابود شدند.