در یای کوچک

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
پرش به: ناوبری، جستجو
Deletion.png
درخواست برای حذف این مقاله ارسال شده است.
دلیل:
درخواست کننده:majid.M.pour94