شیپور زمستان/تئوری

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
پرش به: ناوبری، جستجو
تئوری ها در شرایط زیر پاک می شوند...
 1. به عنوان سوال یا احتمال مطرح شوند
 2. برای مدخل دیگری مناسب تر باشند
 3. غیرمنطقی باشند یا قبلا نادرستی آنها اثبات شده باشد
 4. توسط منابع رسمی تایید شده و به مدخل اصلی تبدیل شده باشند
 5. گمانه زنی و بدون مدرک باشند
 6. در جواب تئوری دیگری باشند (از صفحه بحث استفاده کنید).
 • پاسخ هایی که خود یک تئوری مستقل هستند استثنا هستند

برخی تئوری ها و بحث‌های در خصصو محل نگهداری شیپور حقیقی زمستان وجود دارد

شیپور حقیقی

این تئوری مطرح است که شیپور جنگی قدیمی ترک خورده که توسط گوست در کنار شیشه ی اژدها (dragonglass) در مشت نخستین انسانها (Fist of the First Men) پیدا کرد در واقع همان شیپور زمستان است.

مدارک و شواهد برای آن

 • پنهان کردن شیپور واقعی در کنار مقداری زیادی شیشه ی اژدها (dragonglass) مانع از پیدا کردن آدرها (Others) و تخریب دیوار می‌شود.
 • مشت نخستین انسانها (Fist of the First Men)، نسبتا به دیوار نزدیک است و به عنوان یک دژ محکم برای نگهبانان شناخته می‌شود، و یک مکان معقول برای یک نگهبان سابق که قدرت‌های بزرگ را در آنجا پنهان کند.
 • شیپور جنگی قدیمی در ظاهر کاملا عادی است، اما دلیلی وجود ندارد که شیپور واقعی باید یک جسم بزرگ و غیب و غریب باشد. توضیحات افسانه‌ای ممکن است در طول این سال‌‍‌ها تزئین شده باشند و از واقعیت دور شده باشند.
 • این یک از دو شیپور ذکر شده در کتاب است هر چند هنوز مقدس شده آنها نامعلوم است.

مدارک و شواهد برای رد آن

 • این شیپور با شرح افسانه‌ها مطابق ندارد (داشتن هشپ پا طول، و غیره)
 • هیچ وایت (wights) و یا آدری (Others) توجه ویژه ای به شیپور زمانی که با سم مواجه می‌شوند نمی‌کنند و حتی آن آدری (Others) که با سم چهره به چهره شد، و با خنجر اُبسیدن (Obsidian) کشته شد.

منابع و یادداشت ها