نبرد دریایی جزیره زیبا

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
پرش به: ناوبری، جستجو
نبرد دریایی جزیره زیبا
جنگ شورش گریجوی
مکان جزیره زیبا
نتیجه پیروزی قاطع ناوگان سلطنتی
نیروهای درگیر
خاندان گریجوی تخت آهنین
فرماندهان
لرد کاپیتان ویکتاریون گریجوی
یورون گریجوی
لرد استنیس براتیون
پکستر ردواین
قدرت نظامی
ناوگان آهنین ناوگان سلطنتی
ناوگان جنگی آربور، اولدتاون و ریچ
تلفات
ناوگان آهنین پراکنده شد نامشخص

نبرد دریایی جزیره زیبا [۱] (Sea battle off Fair Isle) مهمترین نبرد دریایی در طی شورش گریجوی (Greyjoy's Rebellion) بود که در تنگه جزیره زیبا (Straits of Fair Isle) درگرفت.

پیش زمینه

ویکتاریون و یورون گریجوی (Euron Greyjoy) در ابتدای شورش گریجوی(Greyjoy's Rebellion) ناوگان لنگر انداخته لنیسترها در لنیسپورت (Lannisport) را به آتش کشیدند. برای مقابله با خطر کشتی های دراز جزایر آهن پادشاه رابرت براتیون اول (Robert I Baratheon)، ناوگان سلطنتی (royal fleet) را به فرماندهی لرد استنیس براتیون را اعزام کرد و ناوگان آربور (Arbor)، اولدتاون (Oldtown) و ریچ (Reach) را برای کمک به ناوگان سلطنتی فرا خواند. فرماندهی کل ناوگان اعزامی برای مقابله با ناوگان آهنین (Iron Fleet) بر عهده استنیس بود.[۲]

نبرد

ناوگان آهنین در تنگه جزیره زیبا (Straits of Fair Isle) مستقر شده بود ، تنگه جزیره زیبا به آب هایی گفته می شود که ما بین جزیره زیبا (Fair Isle) در غرب و سرزمین های غربی (Westerlands) در شرق قرار دارد .استنیس ناوگان آهنین را در همین منطقه با بستن تنگه از شمال و جنوب به تله انداخت و ناوگان آهنین به فرماندهی ویکتاریون را در هم کوبید . [۳][۴]

کشتی ارون(Aeron)، معروف به طوفان طلایی(Golden Storm)، توسط کشتی جنگی استنیس خشم(Fury)،[۳] از وسط نصف گرديد. بانو گوینس هارلو (Rodrik Harlaw) همسر خود و لرد رودریک هارلو (Rodrik Harlaw) دو پسر خود را در این نبرد از دست دادند.[۵]

نتایج

با رفع خطر ناوگان آهنین (Iron Fleet) ، پادشاه رابرت براتیون اول (Robert I Baratheon) موفق شد به جزایر آهن لشکر بکشد و شورش گریجوی(Greyjoy's Rebellion) را در هم بشکند. ارون گریجوی(Aeron) ، برادر کوچکتر ویکتاریون و یورون گریجوی (Euron Greyjoy) به سیاه چال های کسترلی راک (Casterly Rock) فرستاده شد.[۳]

نقل قول

ویکتاریون : تو میخوای به من درس جنگ بدی؟ وقتی من در نبرد ها میجنگیدم تو شیر مادرت رو میخوردی.

آشا: و همچنین تو در نبردها شکست میخوردی.

ویکتاریون: هر مردی باید در جوانی یه جنگ رو ببازه تا وقتی مسن شد دیگه نبردی رو نبازه.[۶]

ویکتاریون گریجوی و آشا گریجوی

خاطره جزایر زیبا همچون چرک در حافظه کاپیتان آهن جای گرفته بود[۴]

— تفکرات ویکتاریون گریجوی

منابع و یادداشت ها