رفتن به مطلب

سریال بازی تاج و تخت

تالاری برای گفتگو در مورد سریال شبکه HBO که بر اساس مجموعه نغمه ای از یخ و آتش ساخته شده است

تالارها

 1. فصل اول

  وقایع مربوط به کتاب اول

  61
  ارسال
 2. فصل دوم

  وقایع مربوط به کتاب دوم

  67
  ارسال
 3. فصل سوم

  وقایع مربوط به نیمه اول کتاب سوم

  824
  ارسال
 4. فصل چهارم

  وقایع مربوط به نیمه دوم کتاب سوم و کتاب چهارم

  1445
  ارسال
 5. فصل پنجم

  وقایع مربوط به کتاب چهارم و پنجم

  859
  ارسال
 6. فصل ششم

  وقایع کتاب چهارم و پنجم

  1142
  ارسال
 7. فصل هفتم

  وقایع کتاب ششم

  1934
  ارسال
 8. فصل هشتم

  وقایع کتاب ششم و هفتم

  2281
  ارسال
×