رفتن به مطلب

کتابخانه وینترفل

در این انجمن کتاب های مجموعه ی نغمه ای از یخ وآتش بررسی می شوند و به ابهامات و سوالات کاربران در مورد اتفاقات،شخصیت ها ،مکان ها و هر چیز دیگری که در این کتاب ها وجود دارد ،پاسخ داده می شود.

تالارها

 1. تاریخچه و جغرافیا

  در این تالار به مکان‌هایی که داستان در آن‌ها رخ می‌دهد و اتفاقاتی که پیش از جریان فعلی داستان پرداخته می‌شود.

  460
  ارسال
 2. کتاب اول: بازی تاج و تخت

  در اینجا تنها در رابطه با کتاب «بازی تاج و تخت» بحث می شود، بحث در مورد کتاب‌های بعدی در اینجا مجاز نیست.

  289
  ارسال
 3. کتاب دوم: نزاع شاهان

  در اینجا تنها در رابطه با کتاب «نزاع شاهان» بحث می شود، بحث در مورد کتاب‌های بعدی در اینجا مجاز نیست.

  168
  ارسال
 4. کتاب سوم: یورش شمشیرها

  در اینجا تنها در رابطه با کتاب «یورش شمشیرها» بحث می شود، بحث در مورد کتاب‌های بعدی در اینجا مجاز نیست.

  380
  ارسال
 5. کتاب چهارم: ضیافتی برای کلاغ‌ها

  در اینجا تنها در رابطه با کتاب «ضیافتی برای کلاغ‌ها» بحث می شود، بحث در مورد کتاب‌های بعدی در اینجا مجاز نیست.

  278
  ارسال
 6. کتاب پنجم: رقص با اژدهایان

  در اینجا تنها در رابطه با کتاب «رقص با اژدهایان» بحث می شود، بحث در مورد کتاب‌های بعدی در اینجا مجاز نیست.

  1225
  ارسال
 7. ترجمه کتاب‌ها

  این تالار در خصوص همه مباحث مرتبط با ترجمه کتاب ها، نقد و بررسی ترجمه ها و ارتباط با مترجمین است.

  296
  ارسال
 8. اولد تاون

  در این تالار در مورد بحث‌هایی که خارج از محدوده یک کتاب است صحبت می‌شود. بحثهای تحلیلی در مورد شخصیتها و وقایع. بحثها در محدوده قسمت‌های ترجمه شده خواهند بود.

  1391
  ارسال
 9. سوتوروس

  در این تالار به بحث و بررسی سایر آثار جورج آر.آر مارتین پرداخته می‌شود.

  215
  ارسال
 10. ویکی وستروس

  در این تالار به مباحث مربوط به ویکی وستروس پرداخته میشود.

  1050
  ارسال
×