الگو:ابهام زدایی

صفحات همنامی با این صفحه وجود دارد. اگر قصد آمدن به این صفحه را نداشتید به [[|صفحه ابهام زدایی]] بروید.Disambig.png

نحوه استفاده

این الگو را به ابتدای مقالاتی که نام مشابه دارند اضافه کنید. مثلا الگوی {{ابهام زدایی|اگان تارگرین (ابهام زدایی)}} را به ابتدای مقالات تمام اگان تارگرین ها اضافه کنید.