الگو:جعبه اطلاعات کتاب

{{{عنوان}}}
No image.jpg

نحوه استفاده

{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان     = 
| عنوان_اصلی  = (use if not originally in English)
| مترجم  = 
| تصویر     = [[File:Example.jpg|200px]]
| توضیح_تصویر = 
| نویسنده    = 
| تصویرگر  = 
| طراح_جلد = 
| کشور    = 
| زبان   = 
| مجموعه    = 
| موضوع    = 
| ژانر     = 
| ناشر   = 
| تاریخ_نشر = 
| تاریخ_نشر_انگلیسی =
| نوع  = 
| تعداد_صفحات     = 
| شابک     = 
| کتاب_قبلی  = 
| کتاب_بعدی  = 
}}
عنوان فارسی کتاب
Example.jpg
توضیح زیر تصویر
نویسنده نام نویسنده
عنوان اصلی عنوان انگلیسی کتاب
مترجم نام مترجم
کشور کشور
زبان زبان اصلی کتاب
ژانر فانتزی
ناشر ناشر
تاریخ نشر تاریخ نشر ترجمه
تاریخ نشر کتاب اصلی تاریخ نشر کتاب زبان اصلی
تصویرگر تصویرگر کتاب
طراح جلد طراح جلد کتاب
انواع در دسترس انواع در دسترس کتاب(کاغذی، الکترونیکی، کتاب صوتی و ...)
تعداد صفحات تعداد صفحات کتاب
شابک شابک(ISBN)
کتاب قبلی در مجموعه عنوان کتاب قبلی در مجموعه
کتاب بعدی در مجموعه عنوان کتاب بعدی در مجموعه