اوربرت کسول


لرد فرمانده اوربرت کسول (Orbert Caswell)، یکی از فرماندهان سابق نگهبانان شب بود.

House Caswell.png
اوربرت کسول
Arms of the Night's Watch.png
عنوان فرمانده نگهبانان شب
خاندان نایت واچ
مرگ در کسل بلک
کتاب(ها) ضیافتی برای کلاغها

تاریخچه

اوربرت، 9 سال در پست فرماندهی نگهبانان شب، خدمت کرد، تا اینکه شبی درگذشت. در کتاب تاریخچه ی قنطورس سیاه (Annals of the Black Centaur)، درباره ی فرماندهی او مطالبی نوشته شده است.[۱]

منابع