برندون استارک (ابهام زدایی)

اعتبارات این صفحه
این صفحه آخرین بار در ‏۱۰:۵۵، ‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۳ به دست جورامون تغییر یافته‌است. بر اساس اثری از پوریا و Samiano