تایریا شهری مخروبه در قاره‌ی شرقی است. این شهر در کنار دریای دودزا از اوروس واقع شده و به واسطه ی جاده های والریایی به شهر والریا که در سمت جنوب جزیره قرار دارد، متصل می‌شود.[۱]

منابع ویادداشت‌ها