رایم گیت

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
نسخهٔ قابل چاپ دیگر پشتیبانی نمی‌شود و ممکن است در زمان رندر کردن با خطا مواجه شوید. لطفاً بوکمارک‌های مرورگر خود را به‌روزرسانی کنید و در عوض از عمبکرد چاپ پیش‌فرض مرورگر خود استفاده کنید.
شمال و موقعیت رایم گیت
شمال و موقعیت رایم گیت
رایم گیت
شمال و موقعیت رایم گیت

رایم گیت یا دروازه یخ‌پوشه یکی از قلعه‌های متروکه‌ی نگهبانان شب در امتداد دیوار است که بین سیبل هال در غرب و لانگ بارو در شرق قرار دارد.[۱]

حوادث اخیر

رقصی با اژدهایان

منابع و یادداشت‌ها