شورای بزرگ: تفاوت بین نسخه‌ها

(صفحه‌ای جدید حاوی «{{در حال ترجمه|Samiano}} '''شورای بزرگ''' (The Great Council)، شورایی می باشد که در هنگام مشخص...» ایجاد کرد)
 
(تلاش هایی برای تشکیل شورای بزرگ)
 
(۹ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۱ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
{{در حال ترجمه|Samiano}}
 
 
'''شورای بزرگ''' (The Great Council)، شورایی می باشد که در هنگام مشخص نبودن وارث تاج و تخت تشکیل می شود. در تاریخ [[وستروس]] (Westeros)، حداقل دوبار شورای بزرگ تصمیم گیری در مورد وراثت سلسله [[خاندان تارگرین|تارگرین]] (Targaryen) برای رسیدن به [[تخت آهنین]] (Iron Throne) را بر عهده داشته است.
 
'''شورای بزرگ''' (The Great Council)، شورایی می باشد که در هنگام مشخص نبودن وارث تاج و تخت تشکیل می شود. در تاریخ [[وستروس]] (Westeros)، حداقل دوبار شورای بزرگ تصمیم گیری در مورد وراثت سلسله [[خاندان تارگرین|تارگرین]] (Targaryen) برای رسیدن به [[تخت آهنین]] (Iron Throne) را بر عهده داشته است.
  
==منابع==
+
==شورای بزرگ در {{تاریخ|101}}==
 +
===سرآغاز شورا===
 +
[[ایمون تارگرین (پدر رینیس)|ایمون تارگرین]] (Aemon Targaryen) پسر بزرگ و وارثِ پادشاه [[جیهیریس تارگرین اول]] (Jaehaerys I Targaryen) در {{تاریخ|92}} میمیرد، به دنبال این اتفاق [[جیهیریس تارگرین اول|جیهیریس]] پسر دومش، [[بیلون تارگرین (پسر جیهیریس اول)|بیلون]] (Baelon)، را به جای [[رینیس تارگرین (ملکه ای که هرگز نبود)|رینیس]] (Rhaenys) دختر [[ایمون تارگرین (پدر رینیس)|ایمون]] به عنوان وارث انتخاب می کند. با این وجود [[بیلون تارگرین (پسر جیهیریس اول)|بیلون]] نیز در {{تاریخ|101}} میمیرد، در نتیجه پادشاه [[جیهیریس تارگرین اول|جیهیریس]] همچنان بدون وارث باقی می ماند. به جای تصمیم گیری پادشاه در مورد انتخاب وارث، شورای بزرگی برای حل و فصل این موضوع تشکیل می شود.{{رف|شوم}}
 +
 
 +
===نتیجه ی شورا===
 +
شورای بزرگِ {{تاریخ|101}} در [[هارن هال]] (Harrenhal) تشکیل شد.{{رف|شوم}}
 +
 
 +
نامزد های ولیعهدی شامل پرنسس [[رینیس تارگرین (ملکه ای که هرگز نبود)|رینیس تارگرین]] (Rhaenys Targaryen)، شاهزاده [[ویسریس تارگرین اول|وسیریس تارگرین]] (Viserys Targaryen)، سر [[لینور ولاریون]] (Laenor Velaryon) و بانو [[لینا ولاریون]] (Laena Velaryon) می شد. لرد هایی که از نامزد های مرد حمایت می کردند درصدشان بیست به یک بود، با این وجود خاندان های [[براتیون]] (Baratheon)، [[استارک]] (Stark)، [[داستین]] (Dustin) و [[مندرلی]] (Manderly) از ادعای پرنسس [[رینیس تارگرین (ملکه ای که هرگز نبود)|رینیس تارگرین]] حمابت کردند. در آخر شاهزاده [[ویسریس تارگرین اول|وسیریس تارگرین]] با رای اکثریت اشراف زادگان برای ولیعهدی انتخاب شد.
 +
 
 +
===ارجاعات بعدی===
 +
به دنبال مرگِ پادشاه [[ویسریس تارگرین اول|وسیریس اول]] (Viserys I)، [[شورای کوچک]] (Small Council) او تصمیمات شورای بزرگ آن سال را مورد بررسی قرار دادند. آنان تشخیص دادند که به احتمال زیاد خاندان های مخالف در شورا بزرگ از ادعای [[رینیرا تارگرین]] (Rhaenyra Targaryen) در برابر ادعای [[اگان تارگرین دوم]] (Aegon II Targaryen) حمایت خواهند کرد.{{رف|شوم}}
 +
 
 +
==شورای بزرگ در {{تاریخ|233}}==
 +
===سرآغاز شورا===
 +
وارث پادشاه [[دیرون تارگرین دوم|دیرون دوم]] (Daeron II)، شاهزاده [[بیلور تارگرین|بیلور بریک اسپیر]] (Baelor Breakspear)، به علت یک حادثه در طی [[محاکمه هفت]] (Trial of Seven) در {{تاریخ|209}} کشته شد و پسر بزرگش [[والار تارگرین|والار]] (Valarr) در خط وراثت قرار گرفت{{رف|شا}} و جانشین او برای رسیدن به تخت شد. با این حال، در سال [[بیماری بهار بزرگ]] (Great Spring Sickness) پادشاه [[دیرون تارگرین دوم|دیرون دوم]] و دو پسر بیلور، [[والار تارگرین|والار]] و [[ماتاریس تارگرین|ماتاریس]] (Matarys)، جان باختند.{{رف|شقخ}}{{رف|شم}} بدین ترتیب [[ایریس تارگرین اول|ایریس اول]] (Aerys I)، دومین پسر پادشاه [[دیرون تارگرین دوم|دیرون]] به عنوان وارث انتخاب شد. [[ایریس تارگرین اول|ایریس]] هیچ میراثی از خود به جای نگذاشت{{رف|شقخ}}، و با مرگ او در {{تاریخ|221}}، تاج و تخت به برادر جوانتر او، نامگذاری شده با نام پادشاه [[میکار تارگرین اول|میکار اول]] (Maekar I)، رسید. او چهارمین پسر [[دیرون تارگرین دوم|دیرون دوم]] بود. با مرگ پادشاه [[میکار تارگرین اول|میکار]] به دست یک لرد شورشی در {{تاریخ|233}}، شورایی برای تصمیم گیری در مورد اینکه [[تخت آهنین]] (Iron Throne) به چه کسی خواهد رسید تشکیل شد چرا که دو پسر بزرگ [[میکار تارگرین اول|میکار]] مرده بودند و تنها تعدادی کودک در خط وراثت باقی مانده بود.
 +
 
 +
===نتیجه ی شورا===
 +
 
 +
پسر بزرگ [[میکار تارگرین اول|میکار]] (Maekar)، [[دیرون تارگرین|دیرون]] (Daeron)، که او را دیرون مست می نامیدند، در اثر آبله مقاربتی که از یک فاحشه گرفته بود درگذشت و تنها یک دختر کند ذهن از او به جای ماند. پسر دوم او، [[اریون تارگرین|اریون درخشان شعله]] (Aerion Brightflame) ، دیوانه ای بی رحم بود که {{تاریخ|232}} در حالی که آتش وحشی می نوشید مٌرد، چرا که باور داشت از این طریق او به اژدها تبدیل می شود. [[استاد ایمون|ایمون]] (Aemon) و [[اگان تارگرین پنجم|اگان]] (Aegon) هیچگاه تصور نمی کردند که با وجود داشتن دو برادر بزرگتر در خط وراثت قرار بگیرند. [[استاد ایمون|ایمون]] یک [[استاد]] زنجیر دار بود که در قلعه برادرش، [[دیرون تارگرین|دیرون]]، خدمت می کرد.{{رف|نش|6}}
 +
 
 +
شورا تصمیم گرفت تا دختر کند ذهن [[دیرون تارگرین|دیرون]] و پسر [[اریون تارگرین|اریون]] را کنار بگذارد و در خفا تاج و تخت را به [[استاد ایمون|ایمون]] پیشنهاد کند، کسی که پیشنهاد آنان را رد کرد. پس از او آنان [[اگان تارگرین پنجم|اگان]] را انتخاب کردند و او را با نام [[اگان تارگرین پنجم|اگان پنجم]] به تخت نشاندند. او چهارمین پسرِ چهارمین پسرِ [[دیرون تارگرین دوم|دیرون دوم]] (Daeron II) بود و به همین خاطر او را اگان نا محتمل می نامیدند. [[استاد ایمون|ایمون]] نیز به [[نگهبانان شب]] (Night's Watch) پیوست تا نتوانند از او در برابر برادرش استفاده کنند.{{رف|نش|6}}
 +
 
 +
== تلاش هایی برای تشکیل شورای بزرگ ==
 +
 
 +
=== {{تاریخ|130}} ===
 +
در {{تاریخ|130}}، پس از سقوط [[بارانداز پادشاه]] (King's Landing)، ملکه سابق [[آلیسنت های تاور]] (Alicent Hightower) پیشنهاد تشکیل یک شورای بزرگ را می دهد، تا تصمیم بگیرند کدام یک از مدعی ها بایستی تاج و تخت را تصاحب کند، [[رینیرا تارگرین]] (Rhaenyra Targaryen) یا [[اگان تارگرین دوم|اگان تارگرین]] (Aegon Targaryen). یا این وجود [[رینیرا تارگرین|رینیرا]] این پیشنهاد را رد کرد.{{رف|شوم}}
 +
 
 +
=== {{تاریخ|283}} ===
 +
این باور وجود دارد که اگر [[ریگار تارگرین]] (Rhaegar Targaryen) در [[نبرد ترایدنت]] (Battle of the Trident) موفق می شد، تصمیم به تشکیل یک شورای بزرگ را داشت تا در مورد سرنوشت [[ایریس تارگرین دوم]] (Aerys II Targaryen) تصمیم گیری کنند.{{رف|ضبک|6}}
 +
 
 +
=== {{تاریخ|299}} ===
 +
پس آنکه مشخص شد [[جافری براتیون]] فرزند بیولوژیک [[رابرت براتیون]] نیست، [[کتلین تالی]] به [[رنلی براتیون]] پیشنهاد می‌دهد که او، [[استنیس براتیون]] و [[راب استارک]]، که همگی خود را پادشاه نامیده بودند، ادعای خود را کنار گذاشته و فراخوان شورای بزرگی را دهند تا در مورد پادشاه بعدی تصمیم‌گیری کند. رنلی براتیون به این پیشنهاد می‌خندد.{{رف|نش|33}}
 +
 
 +
== انواع دیگر ==
 +
=== کینگز موت ===
 +
:{{مقاله اصلی|کینگز موت}}
 +
 
 +
کینگز موت شورای بزرگی همچون جشن است که در بین [[آهن زادگان]] برگزار می‌شود. در این شورا تمامی کاپیتان‌های کشتی‌های بلند حق دارند در مورد آنکه چه کسی به عنوان پادشاه آهن انتخاب شود، رای دهند. کینگز موت به طور سنتی در تپه‌ی ناگا در ویک قدیم برگزار می‌شود.{{رف|ضبک|1}} آخرین کینگز موت در {{تاریخک|299}}، توسط روحانی [[ایرون گریجوی]] و پس از مرگ پادشاه [[بیلون گریجوی]] برگزار شد.{{رف|ضبک|2}} در اوایل {{تاریخک|300}}، [[ارون گریجوی]] به عنوان پادشاه جدید آهن انخاب شد.{{رف|ضبک|19}}
 +
 
 +
==منابع و ارجاعات==
 
{{منابع|2}}
 
{{منابع|2}}
  
 
[[en:Great Council]]
 
[[en:Great Council]]
 +
[[رده:اصطلاحات]][[رده:رخدادها]][[رده:خاندان تارگرین]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۱۴:۲۸

شورای بزرگ (The Great Council)، شورایی می باشد که در هنگام مشخص نبودن وارث تاج و تخت تشکیل می شود. در تاریخ وستروس (Westeros)، حداقل دوبار شورای بزرگ تصمیم گیری در مورد وراثت سلسله تارگرین (Targaryen) برای رسیدن به تخت آهنین (Iron Throne) را بر عهده داشته است.

شورای بزرگ در سال 101 پس از ورود اگان

سرآغاز شورا

ایمون تارگرین (Aemon Targaryen) پسر بزرگ و وارثِ پادشاه جیهیریس تارگرین اول (Jaehaerys I Targaryen) در سال 92 پس از ورود اگان میمیرد، به دنبال این اتفاق جیهیریس پسر دومش، بیلون (Baelon)، را به جای رینیس (Rhaenys) دختر ایمون به عنوان وارث انتخاب می کند. با این وجود بیلون نیز در سال 101 پس از ورود اگان میمیرد، در نتیجه پادشاه جیهیریس همچنان بدون وارث باقی می ماند. به جای تصمیم گیری پادشاه در مورد انتخاب وارث، شورای بزرگی برای حل و فصل این موضوع تشکیل می شود.[۱]

نتیجه ی شورا

شورای بزرگِ سال 101 پس از ورود اگان در هارن هال (Harrenhal) تشکیل شد.[۱]

نامزد های ولیعهدی شامل پرنسس رینیس تارگرین (Rhaenys Targaryen)، شاهزاده وسیریس تارگرین (Viserys Targaryen)، سر لینور ولاریون (Laenor Velaryon) و بانو لینا ولاریون (Laena Velaryon) می شد. لرد هایی که از نامزد های مرد حمایت می کردند درصدشان بیست به یک بود، با این وجود خاندان های براتیون (Baratheon)، استارک (Stark)، داستین (Dustin) و مندرلی (Manderly) از ادعای پرنسس رینیس تارگرین حمابت کردند. در آخر شاهزاده وسیریس تارگرین با رای اکثریت اشراف زادگان برای ولیعهدی انتخاب شد.

ارجاعات بعدی

به دنبال مرگِ پادشاه وسیریس اول (Viserys I)، شورای کوچک (Small Council) او تصمیمات شورای بزرگ آن سال را مورد بررسی قرار دادند. آنان تشخیص دادند که به احتمال زیاد خاندان های مخالف در شورا بزرگ از ادعای رینیرا تارگرین (Rhaenyra Targaryen) در برابر ادعای اگان تارگرین دوم (Aegon II Targaryen) حمایت خواهند کرد.[۱]

شورای بزرگ در سال 233 پس از ورود اگان

سرآغاز شورا

وارث پادشاه دیرون دوم (Daeron II)، شاهزاده بیلور بریک اسپیر (Baelor Breakspear)، به علت یک حادثه در طی محاکمه هفت (Trial of Seven) در سال 209 پس از ورود اگان کشته شد و پسر بزرگش والار (Valarr) در خط وراثت قرار گرفت[۲] و جانشین او برای رسیدن به تخت شد. با این حال، در سال بیماری بهار بزرگ (Great Spring Sickness) پادشاه دیرون دوم و دو پسر بیلور، والار و ماتاریس (Matarys)، جان باختند.[۳][۴] بدین ترتیب ایریس اول (Aerys I)، دومین پسر پادشاه دیرون به عنوان وارث انتخاب شد. ایریس هیچ میراثی از خود به جای نگذاشت[۳]، و با مرگ او در سال 221 پس از ورود اگان، تاج و تخت به برادر جوانتر او، نامگذاری شده با نام پادشاه میکار اول (Maekar I)، رسید. او چهارمین پسر دیرون دوم بود. با مرگ پادشاه میکار به دست یک لرد شورشی در سال 233 پس از ورود اگان، شورایی برای تصمیم گیری در مورد اینکه تخت آهنین (Iron Throne) به چه کسی خواهد رسید تشکیل شد چرا که دو پسر بزرگ میکار مرده بودند و تنها تعدادی کودک در خط وراثت باقی مانده بود.

نتیجه ی شورا

پسر بزرگ میکار (Maekar)، دیرون (Daeron)، که او را دیرون مست می نامیدند، در اثر آبله مقاربتی که از یک فاحشه گرفته بود درگذشت و تنها یک دختر کند ذهن از او به جای ماند. پسر دوم او، اریون درخشان شعله (Aerion Brightflame) ، دیوانه ای بی رحم بود که سال 232 پس از ورود اگان در حالی که آتش وحشی می نوشید مٌرد، چرا که باور داشت از این طریق او به اژدها تبدیل می شود. ایمون (Aemon) و اگان (Aegon) هیچگاه تصور نمی کردند که با وجود داشتن دو برادر بزرگتر در خط وراثت قرار بگیرند. ایمون یک استاد زنجیر دار بود که در قلعه برادرش، دیرون، خدمت می کرد.[۵]

شورا تصمیم گرفت تا دختر کند ذهن دیرون و پسر اریون را کنار بگذارد و در خفا تاج و تخت را به ایمون پیشنهاد کند، کسی که پیشنهاد آنان را رد کرد. پس از او آنان اگان را انتخاب کردند و او را با نام اگان پنجم به تخت نشاندند. او چهارمین پسرِ چهارمین پسرِ دیرون دوم (Daeron II) بود و به همین خاطر او را اگان نا محتمل می نامیدند. ایمون نیز به نگهبانان شب (Night's Watch) پیوست تا نتوانند از او در برابر برادرش استفاده کنند.[۵]

تلاش هایی برای تشکیل شورای بزرگ

سال 130 پس از ورود اگان

در سال 130 پس از ورود اگان، پس از سقوط بارانداز پادشاه (King's Landing)، ملکه سابق آلیسنت های تاور (Alicent Hightower) پیشنهاد تشکیل یک شورای بزرگ را می دهد، تا تصمیم بگیرند کدام یک از مدعی ها بایستی تاج و تخت را تصاحب کند، رینیرا تارگرین (Rhaenyra Targaryen) یا اگان تارگرین (Aegon Targaryen). یا این وجود رینیرا این پیشنهاد را رد کرد.[۱]

سال 283 پس از ورود اگان

این باور وجود دارد که اگر ریگار تارگرین (Rhaegar Targaryen) در نبرد ترایدنت (Battle of the Trident) موفق می شد، تصمیم به تشکیل یک شورای بزرگ را داشت تا در مورد سرنوشت ایریس تارگرین دوم (Aerys II Targaryen) تصمیم گیری کنند.[۶]

سال 299 پس از ورود اگان

پس آنکه مشخص شد جافری براتیون فرزند بیولوژیک رابرت براتیون نیست، کتلین تالی به رنلی براتیون پیشنهاد می‌دهد که او، استنیس براتیون و راب استارک، که همگی خود را پادشاه نامیده بودند، ادعای خود را کنار گذاشته و فراخوان شورای بزرگی را دهند تا در مورد پادشاه بعدی تصمیم‌گیری کند. رنلی براتیون به این پیشنهاد می‌خندد.[۷]

انواع دیگر

کینگز موت

مقاله اصلی: کینگز موت

کینگز موت شورای بزرگی همچون جشن است که در بین آهن زادگان برگزار می‌شود. در این شورا تمامی کاپیتان‌های کشتی‌های بلند حق دارند در مورد آنکه چه کسی به عنوان پادشاه آهن انتخاب شود، رای دهند. کینگز موت به طور سنتی در تپه‌ی ناگا در ویک قدیم برگزار می‌شود.[۸] آخرین کینگز موت در 299، توسط روحانی ایرون گریجوی و پس از مرگ پادشاه بیلون گریجوی برگزار شد.[۹] در اوایل 300، ارون گریجوی به عنوان پادشاه جدید آهن انخاب شد.[۱۰]

منابع و ارجاعات