شورش گریجوی

اعتبارات این صفحه
این صفحه آخرین بار در ‏۱۴:۱۸، ‏۱۴ آوریل ۲۰۱۵ به دست Bliss تغییر یافته‌است. بر اساس اثری از جورامون، آرمینا و The Viper