لنسل لنیستر

اعتبارات این صفحه
این صفحه آخرین بار در ‏۰۲:۳۳، ‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۳ به دست آرمینا تغییر یافته‌است. بر اساس اثری از Bliss، استاد آمون، جورامون و Samiano و دانشنامه نغمه ای از یخ و آتشکاربر Stannis Baratheon