مقاله برگزیده/2

Eddard Amoka.jpg

ادارد استارک که اغلب ند صدا می‌شد، حکمران خاندان استارک، لرد وینترفل و محافظ شمال بود. او دوست نزدیک پادشاه رابرت براتیون بود. با او بزرگ شده و در به دست آوردن تخت آهنین به او کمک کرده بود. سرانجام نیز به عنوان دست او تعیین شد.

او یکی از شخصیت های اصلی در کتاب اول است. نقش ادارد استارک در سریال توسط شاون بین بازی شد.[۱]

ادارد در دهه‌ی سوم زندگی خود به سر می برد. صورتی کشیده، موهایی تیره و چشمانی خاکستری رنگ دارد.[۲] چند تار خاکستری بین ریش های کوتاهش به چشم می خورد. چشم‌های خاکستری تیره‌اش نشان از حالت روحی او دارد، وقتی ملایم است، مه آلود و وقتی خشک و سرد باشد، مثل سنگ به نظر می آیند.[۳] در میان دشمنانش به داشتن چشمانی سرد شهرت دارد و آنان این طور تصور می کنند که این چشم‌ها نمایانگر قلب یخ‌زده‌ی او هستند.[۴] جیمی لنیستر، چشم های ادارد و روس بولتون را شبیه هم می داند.[۵] ادارد به اندازه‌ی برادرش، برندون خوش قیافه و تنومند نیست.[۶] با وجود این که شخصیت آرام او به سردی و غرور تعبیر می شود، وی با روحیه‌ی شرافت و عدالت طلبی شناخته می شود و در نظر افراد خانواده‌اش فردی مهربان است.

ادارد از هشت سالگی به همراه رابرت براتیون نزد جان ارن در ایری پرورش یافت.[۷] ند رابطه ی صمیمانه ای با رابرت داشت و به تدریج جان ارن را به عنوان پدری دوم پذیرفته بود. پدر ند، ریکارد و برادرش برندون به دنبال قضیه‌ی ربوده شدن احتمالی لیانا استارک) توسط پرنس ریگار، به دستور شاه ایریس دوماعدام شدند. وی پس از آن به جان ارن دستور داد تا سرهای دو شخص تحت نظارتش را بفرستد. جان ارن با این دستور مخالفت کرد و در مقابل شورشی به راه انداخت.


ادامه...