مقاله برگزیده/3

World map Westeros.png

وستروس یکی از چهار قاره در جهان شناخته شده است، دیگر قارها ایسوس، سوتوروس و آلتوس می باشند. وستروس توسط یک نهاد سیاسی شناخته شده به عنوان هفت پادشاهی رهبری می شود.این در حالی است که در دور دست در آنسوی دیوار، مردم آزاد زندگی می کنند.نزدیک ترین کشورهای خارجی به وستروس،مجموعه از شهرهای مستقل در سراسر دریای باریک که در غرب ایسوس واقع شده است و همچنین قسمت جنوبی وستروس با جزایر تابستان همسایه است.

وستروس یک قاره طولانی و نسبتا باریک است ، اراضی وستروس در دورن در نقطه جنوبی گسترش پیدا می کنند و همچنین در شمال در سرزمین های همیشه زمستان مقدار زیادی زمین ناشناخته باقی مانده است، به دلیل دمای بسیار پایین آن قسمت از وستروس همیشه سرد است و ساکنانش همیشه حالت خصمانه نسبت به همه دیگر دارند و آنها با عنوان وحشی ها شناخته می شوند ، به نظر می رسد هیچ مقیاسی در نقشه یا در کتاب جرج آر.آر. مارتین وجود ندارد که عرض دیوار را محاسبه کند ، اگر چه به نظر میرسد دیوار بین صد مایل تا سیصد مایل عرض داشته باشد.این قاره در حدود 3000 مایل از شمال به جنوب و در حدود 900 مایل در وسیع ترین حالت از شرق به غرب کشیده شده است.

مرزهای ساحل شرقی وستروس با دریای باریک ؛ آب های نهفته در قاره شرقی ایسوس و زنجیره ای از جزایر به عنوان استپ استونز هم مرز است. در جنوب آن دریای تابستان واقع شده است و در درون آن جزایر تابستان قرار گرفته است.

سرزمین های شمالی وستروس تراکم جمعیت کمتری نسبت به سرزمین های جنوبی دارند.پنج شهر بزرگ وستروس از نظر جمعیت : بارانداز پادشاه ، اولد تاون ، لنیسپورت، گال تاون و وایت هاربر هستند.


ادامه...