مقاله برگزیده/8

Selmy as Arstan Whitebeard.jpg

سر باریستان سلمی، ملقب به باریستان دلیر، قهرمانی مشهور و یکی از شوالیه های گارد پادشاه است. او در طول مدت خدمتش در گارد پادشاه، به یکی از مشهورترین شوالیه های هفت پادشاهی تبدیل شد. در سریال بازی تاج و تخت، یان مک الهینی نقش او را بازی می کند.

سر باریستان، یکی از ماهر ترین شوالیه های هفت پادشاهی است و خیلی ها به او احترام می گذارند.

سلمی، چشمانی آبی و قدی بلند دارد. دنریس با خود فکر می کند که چشم های آبی او بسیار غمگین است. باریستان موها و ریشی بلند و سفید رنگ دارد. دنریس معتقد است که او باوجود سن زیادش، هنوز هم جذاب است. علی رغم سن بالای او، هنوز هم قوی و برازنده است و این ویژگی ها نشان می دهد که او در دوران جوانی اش شوالیه ی ماهری بوده است. در طی زمانی که در گارد پادشاه خدمت می کرده است، او نیز همانند دیگر اعضای گارد، از لباس، زره و سپری تماماً سفید استفاده می کرده است. زمانی که او در گارد پادشاه و در بارانداز بود، صورتش را تمیز و اصلاح شده نگه می داشت، اما زمانی که به جستجوی دنریس رفت، اجازه داد تا ریش های سفیدش بلند شوند.


ادامه...