نقشه آنسوی دیوار (رقصی با اژدهایان)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Copyright © Jeffrey L. Ward / Bantam

نقشه آنسوی دیوار در رقصی با اژدهایان (A Dance with Dragons) شامل تمام اطلاعات جغرافیایی داده شده از منطقه شمال (North) تا آنسوی دیوار (Beyond the Wall) است.که توسط جیمی سینکلر گردآوری شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جهان به پورتال جغرافیا مراجعه کنید :

لیست مکان ها