نقشه آنسوی دیوار (یورش شمشیرها)

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
Copyright ©Round house, Drawn by James Sinclair

نقشه آنسوی دیوار در یورش شمشیرها (A Storm of Swords) شامل تمام اطلاعات جغرافیایی داده شده از منطقه شمال (North) تا آنسوی دیوار (Beyond the Wall) است.که توسط جیمی سینکلر گردآوری شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جهان به پورتال جغرافیا مراجعه کنید :

لیست مکان ها