نقشه آنسوی دیوار (یورش شمشیرها)

نقشه آنسوی دیوار در یورش شمشیرها (A Storm of Swords) شامل تمام اطلاعات جغرافیایی داده شده از منطقه شمال (North) تا آنسوی دیوار (Beyond the Wall) است.که توسط جیمی سینکلر گردآوری شده است.

Copyright ©Round house, Drawn by James Sinclair

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جهان به پورتال جغرافیا مراجعه کنید :

لیست مکان ها