نیزه های آهنین

اعتبارات این صفحه
این صفحه آخرین بار در ‏۱۴:۰۹، ‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۴ به دست آرمینا تغییر یافته‌است. بر اساس اثری از Bliss، جورامون و پوریا