ورود اگان: تفاوت بین نسخه‌ها

(تغییرمسیر به ورود اگان)
سطر ۱: سطر ۱:
 +
#تغییرمسیر [[ورود اگان]]
 
ورود اگان (Aegon's Landing)این رویدادی است که در آن [[اگان تارگرین اول]] برای اولین بار پای خود را در [[وستروس]] میگذارد و قصد فتح آنجا را میگیرد.این رویداد باعث اغاز [[جنگ فتح]] میشود که در آن شش پادشاهی از [[هفت پادشاهی]] تحت حکومت او قرار میگیرد و جنگ به پایان میرسد.{{رف|بتت|18}}
 
ورود اگان (Aegon's Landing)این رویدادی است که در آن [[اگان تارگرین اول]] برای اولین بار پای خود را در [[وستروس]] میگذارد و قصد فتح آنجا را میگیرد.این رویداد باعث اغاز [[جنگ فتح]] میشود که در آن شش پادشاهی از [[هفت پادشاهی]] تحت حکومت او قرار میگیرد و جنگ به پایان میرسد.{{رف|بتت|18}}
  
سطر ۸: سطر ۹:
 
[[en:Aegon's Landing]]
 
[[en:Aegon's Landing]]
 
[[رده:خاندان تارگرین]]
 
[[رده:خاندان تارگرین]]
#تغییرمسیر [[ورود اگان]]
 

نسخهٔ ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۲۵

تغییرمسیر به:

ورود اگان (Aegon's Landing)این رویدادی است که در آن اگان تارگرین اول برای اولین بار پای خود را در وستروس میگذارد و قصد فتح آنجا را میگیرد.این رویداد باعث اغاز جنگ فتح میشود که در آن شش پادشاهی از هفت پادشاهی تحت حکومت او قرار میگیرد و جنگ به پایان میرسد.[۱]

این رویداد به عنوان یک دوره در تقویم پادشاهی استفاده میشود.[۲]

منابع و یادداشت ها