بیشترین صفحات تراگنجانده‌شده

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. الگو:منابع‎‏ (در ۶۴۷ صفحه استفاده شده‌است)
 2. الگو:Mbox‎‏ (در ۶۱۱ صفحه استفاده شده‌است)
 3. الگو:رف‎‏ (در ۵۳۴ صفحه استفاده شده‌است)
 4. الگو:Navbox‎‏ (در ۴۹۳ صفحه استفاده شده‌است)
 5. الگو:Navbar‎‏ (در ۴۹۱ صفحه استفاده شده‌است)
 6. الگو:Transclude‎‏ (در ۴۹۱ صفحه استفاده شده‌است)
 7. الگو:Infobox‎‏ (در ۴۰۸ صفحه استفاده شده‌است)
 8. الگو:Infobox/row‎‏ (در ۴۰۸ صفحه استفاده شده‌است)
 9. الگو:Copyright tags‎‏ (در ۲۹۶ صفحه استفاده شده‌است)
 10. الگو:نقل قول‎‏ (در ۲۱۳ صفحه استفاده شده‌است)
 11. الگو:سخ‎‏ (در ۲۰۸ صفحه استفاده شده‌است)
 12. الگو:اسپویلر‎‏ (در ۲۰۱ صفحه استفاده شده‌است)
 13. الگو:اطلاعات اشخاص‎‏ (در ۱۸۳ صفحه استفاده شده‌است)
 14. الگو:Familytree‎‏ (در ۱۵۰ صفحه استفاده شده‌است)
 15. الگو:Familytree/end‎‏ (در ۱۵۰ صفحه استفاده شده‌است)
 16. الگو:Familytree/start‎‏ (در ۱۵۰ صفحه استفاده شده‌است)
 17. الگو:Familytree/step2‎‏ (در ۱۵۰ صفحه استفاده شده‌است)
 18. الگو:FFG‎‏ (در ۱۴۴ صفحه استفاده شده‌است)
 19. الگو:تاریخ‎‏ (در ۱۱۲ صفحه استفاده شده‌است)
 20. الگو:Navbox subgroup‎‏ (در ۱۰۸ صفحه استفاده شده‌است)
 21. الگو:خاندان‎‏ (در ۱۰۴ صفحه استفاده شده‌است)
 22. الگو:Amok‎‏ (در ۱۰۲ صفحه استفاده شده‌است)
 23. الگو:مناطق‎‏ (در ۹۵ صفحه استفاده شده‌است)
 24. الگو:در حال ترجمه‎‏ (در ۹۳ صفحه استفاده شده‌است)
 25. الگو:Tv show‎‏ (در ۸۴ صفحه استفاده شده‌است)
 26. الگو:Nowrap‎‏ (در ۷۳ صفحه استفاده شده‌است)
 27. الگو:Location map‎‏ (در ۶۸ صفحه استفاده شده‌است)
 28. الگو:Location map+‎‏ (در ۶۸ صفحه استفاده شده‌است)
 29. الگو:Location map/decdeg‎‏ (در ۶۸ صفحه استفاده شده‌است)
 30. الگو:Location map~‎‏ (در ۶۸ صفحه استفاده شده‌است)
 31. الگو:موجودات‎‏ (در ۵۸ صفحه استفاده شده‌است)
 32. الگو:خاندان های سرزمین های غربی‎‏ (در ۵۶ صفحه استفاده شده‌است)
 33. الگو:Non-free television screenshot‎‏ (در ۴۹ صفحه استفاده شده‌است)
 34. الگو:TheMico‎‏ (در ۳۹ صفحه استفاده شده‌است)
 35. الگو:ستون‎‏ (در ۳۸ صفحه استفاده شده‌است)
 36. الگو:خاندان های ریچ‎‏ (در ۳۵ صفحه استفاده شده‌است)
 37. الگو:ابهام زدایی‎‏ (در ۳۴ صفحه استفاده شده‌است)
 38. الگو:سکونتگاه‎‏ (در ۳۰ صفحه استفاده شده‌است)
 39. الگو:مقاله اصلی‎‏ (در ۳۰ صفحه استفاده شده‌است)
 40. الگو:Location map The North‎‏ (در ۲۷ صفحه استفاده شده‌است)
 41. الگو:پاک‎‏ (در ۲۶ صفحه استفاده شده‌است)
 42. الگو:اطلاعات شاه‎‏ (در ۲۵ صفحه استفاده شده‌است)
 43. الگو:شهرها‎‏ (در ۲۴ صفحه استفاده شده‌است)
 44. الگو:شاهان وستروس‎‏ (در ۲۴ صفحه استفاده شده‌است)
 45. الگو:Other‎‏ (در ۲۳ صفحه استفاده شده‌است)
 46. الگو:شخصیت های اصلی‎‏ (در ۲۲ صفحه استفاده شده‌است)
 47. الگو:ناقص‎‏ (در ۲۲ صفحه استفاده شده‌است)
 48. الگو:Location map File:The North.png‎‏ (در ۲۰ صفحه استفاده شده‌است)
 49. الگو:قلعه های نگهبانان شب‎‏ (در ۱۹ صفحه استفاده شده‌است)
 50. الگو:Artist permission‎‏ (در ۱۸ صفحه استفاده شده‌است)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)