صفحه‌های دارای بیشترین رده

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. نبرد ترایدنت‎‏ (۱۴ رده)
 2. باریستان سلمی‎‏ (۱۳ رده)
 3. پایسل‎‏ (۱۲ رده)
 4. تیریون لنیستر‎‏ (۱۱ رده)
 5. جنگ فتح‎‏ (۱۱ رده)
 6. آدام ماربرند‎‏ (۱۱ رده)
 7. میلیس بلک فایر اول‎‏ (۱۱ رده)
 8. بریندن ریورز‎‏ (۱۰ رده)
 9. داووس سی ورث‎‏ (۹ رده)
 10. جورا مورمونت‎‏ (۹ رده)
 11. اگان بلک فایر‎‏ (۹ رده)
 12. نبرد ناقوس‌ها‎‏ (۹ رده)
 13. دیمون بلک فایر اول‎‏ (۹ رده)
 14. آریا استارک‎‏ (۹ رده)
 15. نبرد دریایی جزیره زیبا‎‏ (۸ رده)
 16. جنگ پنج پادشاه‎‏ (۸ رده)
 17. اگان تارگرین (پسر اینیس اول)‎‏ (۸ رده)
 18. تیان استارک‎‏ (۷ رده)
 19. ادارد استارک‎‏ (۷ رده)
 20. لیونل براتیون‎‏ (۷ رده)
 21. جافری براتیون‎‏ (۷ رده)
 22. استنیس براتیون‎‏ (۷ رده)
 23. کوینتین مارتل‎‏ (۷ رده)
 24. تایوین لنیستر‎‏ (۷ رده)
 25. جان ارن‎‏ (۷ رده)
 26. وایت هاربر‎‏ (۷ رده)
 27. جیمی لنیستر‎‏ (۷ رده)
 28. نایمریا‎‏ (۷ رده)
 29. کوان لنیستر‎‏ (۶ رده)
 30. برین از تارث‎‏ (۶ رده)
 31. دیوار‎‏ (۶ رده)
 32. جان اسنو‎‏ (۶ رده)
 33. خاندان بلک فایر‎‏ (۶ رده)
 34. آدیسون هیل‎‏ (۶ رده)
 35. اورین واترز‎‏ (۶ رده)
 36. برن استارک‎‏ (۶ رده)
 37. بریندن تالی‎‏ (۶ رده)
 38. اریس اوکهارت‎‏ (۶ رده)
 39. گارت گاردنر (سبز دست)‎‏ (۶ رده)
 40. تامن براتیون‎‏ (۶ رده)
 41. آشا گریجوی‎‏ (۶ رده)
 42. بیلور تارگرین (پسر دیرون دوم)‎‏ (۶ رده)
 43. دومین شورش بلک فایر‎‏ (۶ رده)
 44. راب استارک‎‏ (۶ رده)
 45. جاده ی شاهی‎‏ (۶ رده)
 46. خاندان استارک‎‏ (۶ رده)
 47. خاندان براتیون‎‏ (۶ رده)
 48. سمول تارلی‎‏ (۶ رده)
 49. خاندان بیلیش از هارن هال‎‏ (۶ رده)
 50. آدام ولاریون‎‏ (۶ رده)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)