فهرست پرونده‌ها

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری‌شده را نمایش می‌دهد.

فهرست پرونده‌ها
 
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
تاریخ نام بندانگشتی اندازه کاربر توضیح نسخه‌ها
‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۱۰ Genna and Emmon.jpg (پرونده) ۲۹۹ کیلوبایت Amg76 رده:تصاوریر امون فری رده:تصاویر جنا لنیستر رده:تصاویر اثر Kethryn ۱
‏۲۹ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۴۲ Hawthorne.jpg (پرونده) ۱۶۱ کیلوبایت Amg76 رده:تصاویر نشان خاندان ها ۱
‏۲۵ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۱۷ House Sarwyck.png (پرونده) ۱۱ کیلوبایت Amg76 رده:تصاویر نشان خاندان ها ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۵۶ House Lannister.png (پرونده) ۹۴ کیلوبایت Amg76 واگردانی به نسخهٔ ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۳ ساعت ‏۱۳:۱۹ (IRDT) ۳
‏۲۰ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۳۸ Gerion Lannister TheMico.jpg (پرونده) ۷۰ کیلوبایت Amg76 رده:تصاویر گریون لنیستررده:تصاویر اثر TheMico ۱
‏۶ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۵۰ Aegon Blackfyre.jpg (پرونده) ۸۷ کیلوبایت Shiny Moon   ۱
‏۶ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۱۴ Kingsguard.svg.png (پرونده) ۵۹ کیلوبایت Shiny Moon   ۱
‏۳ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۵ Ser Addam Marbrand TheMico.jpg (پرونده) ۵۳ کیلوبایت Shiny Moon   ۱
‏۳ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۳ Acok addam marbrand by o0magnus.jpg (پرونده) ۱۸۰ کیلوبایت Shiny Moon   ۱
‏۳ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۱۶ Addam Marbrand .jpg (پرونده) ۸۸ کیلوبایت Shiny Moon   ۱
‏۳ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۱۲ City Watch.png (پرونده) ۷۳ کیلوبایت Shiny Moon   ۱
‏۳ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۱۳ House Osgrey.svg.png (پرونده) ۱۶۳ کیلوبایت Shiny Moon   ۱
‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۹ Young Griff TheMico.jpg (پرونده) ۷۰ کیلوبایت S.i.S رده:تصاویر اثر TheMicoرده:تصاویر اگان تارگرین (پسر ریگار) ۱
‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۹ Young Griff by Cloudninja9.jpg (پرونده) ۱۴۶ کیلوبایت S.i.S رده:تصاویر اثر Katharyn Youngرده:تصاویر اگان تارگرین (پسر ریگار) ۱
‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۸ Urukki Saki Beneath the Gold the Bitter Steel.jpg (پرونده) ۱٫۲۴ مگابایت S.i.S رده:تصاویر اثر Urukki Sakiرده:تصاویر اگان تارگرین (پسر ریگار)رده:تصاویر تیریون لنیستررده:تصاویر فیل هارده:تصاویر گلدن کمپانی[[رده:تص... ۱
‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۶ Paolo Puggioni aegontargaryen.jpg (پرونده) ۱۲۱ کیلوبایت S.i.S رده:تصاویر اثر Paolo Puggioniرده:تصاویر اگان تارگرین (پسر ریگار) ۱
‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۶ Mariana Vieira Aegon's FavorIII.jpg (پرونده) ۵۰۰ کیلوبایت S.i.S رده:تصاویر اثر Mariana Vieiraرده:تصاویر اگان تارگرین (پسر ریگار)رده:تصاویر رولی داک فیلد ۱
‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۴ Griff young griff.jpg (پرونده) ۱۶۹ کیلوبایت S.i.S رده:تصاویر اگان تارگرین (پسر ریگار)رده:تصاویر جان کانینگتون رده:تصاویر شای مید ۱
‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۲ Enife young griff face.jpg (پرونده) ۷۹ کیلوبایت S.i.S رده:تصاویر اثر Enifeرده:تصاویر اگان تارگرین (پسر ریگار) ۱
‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۲ Enife young griffII.jpg (پرونده) ۱۴۹ کیلوبایت S.i.S رده:تصاویر اثر Enifeرده:تصاویر اگان تارگرین (پسر ریگار) ۱
‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۱ Emile Denis griff.jpg (پرونده) ۱۳۵ کیلوبایت S.i.S رده:تصاویر اثر Emile Denisرده:تصاویر اگان تارگرین (پسر ریگار) ۱
‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۰ Elia Rhaenys Aegon by Rae Lavergne.jpg (پرونده) ۶۵ کیلوبایت S.i.S رده:تصاویر اثر Rae Lavergneرده:تصاویر اگان تارگرین (پسر ریگار)رده:الیا مارتل رده:تصاویر رینیس تارگرین (دختر ریگار) ۱
‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۰ Elia by eluas.png (پرونده) ۲٫۷۸ مگابایت S.i.S رده:تصاویر اثر Eluasرده:تصاویر اگان تارگرین (پسر ریگار)رده:الیا مارتل ۱
‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۱۸ Aegon Targaryen Diego Gisbert LlorensIIII.png (پرونده) ۸۲۲ کیلوبایت S.i.S رده:تصاویر اثر Diego Gisbertرده:تصاویر اگان تارگرین (پسر ریگار)رده:تصاویر گلدن کمپانی ۱
‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۱۷ Aegon Targaryen Diego Gisbert LlorensII.jpg (پرونده) ۲۸۹ کیلوبایت S.i.S رده:تصاویر اثر Diego Gisbertرده:تصاویر اگان تارگرین (پسر ریگار)رده:تصاویر گلدن کمپانی ۱
‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۳۲ Elias last moments.jpg (پرونده) ۳۰ کیلوبایت S.i.S رده:اگان تارگرین (پسر ریگار)رده:تصاویر اثر Achen089 ۱
‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۹ Addam Velaryon.jpg (پرونده) ۹۷ کیلوبایت Shiny Moon   ۱
‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۱ Young griff by Winona Nelson.jpg (پرونده) ۹۴ کیلوبایت Amg76   ۱
‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۳ Pojypojy Griff&YoungGriff.jpg (پرونده) ۳۸ کیلوبایت Amg76   ۱
‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۲۳ Aegon Death.png (پرونده) ۴۵۷ کیلوبایت S.i.S رده:راهنمایی تلویزیونی وستروسرده:تصاویر اگان تارگرین (پسر ریگار)رده:تصاویر ایلیا مارتلرده:تصاویر گرگور کلگن ۱
‏۱۴ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۳۲ Young griff.jpeg (پرونده) ۱۰ کیلوبایت Amg76   ۱
‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۵۸ The Mountain and the Viper .jpg (پرونده) ۲۲ کیلوبایت Amg76   ۱
‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۴۳ Season 1 Poster.jpg (پرونده) ۸۹ کیلوبایت Amg76 این تصویر متعلق به پوستر فصل ۱ می‌باشد ۱
‏۵ نوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۴۳ The world of ice and fire persian book cover.jpg (پرونده) ۱۳۵ کیلوبایت جورامون طرح جلد ترجمه فارسی کتاب «دنیای یخ و آتش» انتشارات ویدا ۱
‏۵ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۱۸ Sansa snow Winterfell.jpg (پرونده) ۱۰۸ کیلوبایت Ser Duncan The Tall رده:تصاویر سانسا استارک تصاویر اثر Roman Papsuev ۱
‏۳ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۰۷ Robb Stark RW 1.jpg (پرونده) ۹۲ کیلوبایت Ser Duncan The Tall رده:تصاویر راب استارک رده:تصاویر عروسی سرخ ۱
‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۵۰ Stark Lannister Battle.jpg (پرونده) ۲۷۶ کیلوبایت Ser Duncan The Tall {{FFG}} رده:تاویر راب استارک رده:تصاویر گری ویند رده:تصاویر اثر Tomasz Jedruszek ۱
‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۰۰ Aurane Waters.jpg (پرونده) ۶۲ کیلوبایت S.i.S رده:تصاویر اورین واترزرده:تصاویر اثر Nacho Molina ۲
‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۵۸ Velaryon Bastard.png (پرونده) ۱۰۷ کیلوبایت Ser Duncan The Tall رده:تصاویر نشان خانوان ها ۱
‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۰۵ The Lands of Ice and Fire cover.jpg (پرونده) ۷۶ کیلوبایت Ser Duncan The Tall رده:تصاویر جلد کتاب {{Book cover}} ۱
‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۴۰ Season5Dance of Dragons21.png (پرونده) ۱٫۲۶ مگابایت S.i.S رده:راهنمایی تصویری وستروسرده:تصاویر چاله اژدها ۱
‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۲۶ Storming of the Dragonpit.jpg (پرونده) ۷۸۹ کیلوبایت S.i.S رده:تصاویر اژدهایانرده:تصاویر چاله اژدهارده:تصاویر طوفان چاله اژدهارده:تصاویر اثر Paolo Puggioni ۱
‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۳۵ Yi Ti.jpg (پرونده) ۹۴ کیلوبایت Ser Duncan The Tall رده:نقشه ۱
‏۸ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۲ Stepstones.jpg (پرونده) ۵۹۶ کیلوبایت Ser Duncan The Tall {{FFG}} رده:تصاویر مکان ها ۱
‏۷ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۵۵ Syrio Forel Amok.jpg (پرونده) ۲۴ کیلوبایت Ser Duncan The Tall {{amok}} رده:تصاویر شخصیت ها رده:تصاویر سیریو فورل رده:تصاویر اثر Roman Papsuev ۱
‏۷ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۵۱ Ned and Ice.jpg (پرونده) ۱۱۹ کیلوبایت Ser Duncan The Tall رده:تصاویر ادارد استارک رده:تصاویر شخصیت هارده:تصاویر آیس ۱
‏۵ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۲۳ Bear Island North.png (پرونده) ۹۶۸ کیلوبایت Ser Duncan The Tall موقعیت جزیره خرس در نقشه شمال رده:نقشه رده:تصاویر نقشه ها ۱
‏۵ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۱۰ Bear Island.jpg (پرونده) ۷۳۵ کیلوبایت Ser Duncan The Tall جزیره خرس ۱
‏۲۷ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۵۰ Sardag13lordcommander.jpg (پرونده) ۸۲۹ کیلوبایت S.i.S رده:تصاویر شاه شبرده:تصاویر اثر Sardag ۱
‏۲۷ اوت ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۴۴ Nights King TheMico.jpg (پرونده) ۳۸ کیلوبایت S.i.S رده:تصاویر شاه شبرده:تصاویر اثر TheMico ۱
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر