مقاله‌های دارای کمترین شمار ویرایش

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. (Thenn (region‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 2. کویینتین مارتل‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 3. رایلا تارگرین‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 4. Mors Martell‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 5. Arrax‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 6. جیریس تارگرین دوم‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 7. Nymeria‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 8. Battle of the Trident‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 9. میلیس بلک فایر اول‎‏ (۱ نسخه)
 10. استاد‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 11. Plains of the Jogos Nhai‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 12. Bran the Builder‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 13. Raven‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 14. Castle Black‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 15. سخن برگزیده/3‎‏ (۱ نسخه)
 16. اوبراین مارتل‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 17. Rimegate‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 18. Dawn Age‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 19. سرزمین‌های رودخانه‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 20. Sandor Clegane‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 21. Dreamfyre‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 22. سنسا استارک‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 23. Snow Bear‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 24. Eyrie‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 25. باران های کاستمیر‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 26. Sunfyre‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 27. Ghiscari Empire‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 28. شهر آزاد‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 29. The Twins‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 30. Greyguard‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 31. وِیل‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 32. خدای بسیار چهره‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 33. Tyrion Lannister‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 34. House Ashford‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 35. پادشاه ایریس‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 36. عروسی خونین‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 37. داووس‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 38. Visenya Targaryen‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 39. House Martell‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 40. دروازه یخ پوشه‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 41. Westwatch-by-the-Bridge‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 42. Iron Islands‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 43. Jonnel Stark‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 44. آریا‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 45. Kingswood Brotherhood‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 46. Lyanna Stark‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 47. Mountain Clans‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 48. Arthur Dayne‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)
 49. گرند ویو‎‏ (۱ نسخه)
 50. ممالک آزاد والریا‎‏ (۱ نسخه - صفحهٔ تغییرمسیر)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)