یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای نایمریا

  • نام صفحه: نایمریا
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
  • ناشر: دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۰ اوت ۲۰۱۵ ‏۱۰:۵۱ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴ ‏۲۳:۱۹ UTC
  • نشانی پایدار: https://westeros.ir/wiki/index.php?title=%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%A7&oldid=14970
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 14970