یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای والریا

  • نام صفحه: والریا
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
  • ناشر: دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۶ ژوئیه ۲۰۱۴ ‏۱۳:۳۴ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳ ‏۱۵:۱۱ UTC
  • نشانی پایدار: https://westeros.ir/wiki/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%A7&oldid=12142
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 12142