پادشاه شمال

اعتبارات این صفحه
این صفحه آخرین بار در ‏۱۴:۰۴، ‏۱۵ اوت ۲۰۱۴ به دست آرمینا تغییر یافته‌است. بر اساس اثری از Bliss و پوریا