کاربر:Amg76

مشارکت‌ها

به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید,یک شمع روشن کنید

کنفوسیوس