فاون تون

فاون تون (Fawnton) مقر خاندان کافرن (House Cafferen) در سرزمین های طوفان (the Stormlands) است.[۱]


منابع و یادداشت ها

  1. سیتادل، نشان خانوادگی:خاندان های سرزمین طوفان