پدر آب ها

پدر آب ها (Father of Waters) ،خدایی که در شهر آزادِ(Free City) براووس(Braavos) پرستیده می شود. هر زمانی که پدر یک عروس جدید برای خود انتخاب کند معبدش از نو بازسازی خواهد شد.[۱]

منابع و یادداشت ها