خانه > مقامات اهدایی

مقامات اهدایی

 

مقامات اهدایی
محافظین

….

….

.

….

لردها

King Robert

تالیسا
گارد سلطنتی

Samiano

استاد آمون

S.i.S
شوالیه ها

Renly Baratheon

Hamedsr

Stannis Baratheon

Bliss

QelThezad

Winterfell

kei1

negar27