پادشاه ترایدنت

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
UnderConstructionOrange.png
در حال ترجمه
این موضوع توسط [[کاربر:Saoschjanta (بحث)Saoschjanta]] در حال ترجمه است.
این الگو برای این قرار داده شده است که سایر اعضا به صورت موازی این مقاله را ترجمه نکنند.

پادشاه رودخانه و تپه (King of the Rivers and the Hills) عنوانی باستانی که به پادشاهان سرزمین های رودخانه (Riverlands) که در زمان نخستین انسانها (First Men) بر نک (Neck) و ترایدنت (Trident) حکومت می کردند داده شده است.خاندان ماد (House Mudd) هزاران سال قبل از هجوم اندال ها بر سرزمین های رودخانه حکومت می کردند.[۱]

پادشاهان شناخته شده

منابع و یادداشت ها

پادشاه ترایدنت و پادشاه رودخانه ها و تپه ها عناوینی بودند که توسط پادشاه رودخانه|پادشاهان رودخانه اهل ریورلندز پیش از فتح اگان به کار می رفتند. این عنوان ها اشاره به رودخانه های پرشمار پادشاهی دارند؛ همچون ترایدنت با سه شاخه اش و بلک واتر راش. همچنین تپه های میان ریورلندز و وسترلندز هم در تاریخ مورد مناقشه بین پادشاهان رودخانه و پادشاهان صخره بوده است. [۱]

  1. Bad reference param1.