نک

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
شمال و موقعیت نک
شمال و موقعیت نک
نک
شمال و موقعیت نک

نک منطقه ای در وستروس (Westeros) و پوشیده از مرداب و باتلاق است. این منطقه شمال (The North) وستروس را به وسیله مرداب ها و باتلاق هایش از جنوب جدا می کند. مردان مرداب (Crannogmen) در این منطقه ساکنان اند. در آن منطقه، گل های بزرگ، مارمولک-شیر (lizard-lions) و مارها زیادی یافت میشود. درختان نیمه غرق شده و قارچ تمام سطوح روی آب و زیر آب را پوشانده است، باتلاق های شنی هر کسی را که تلاش کند بر روی آب راه برود غرق میکند.[۱] نک به عنوان کلید دست یابی به شمال (The North) در نظر گرفته میشود.[۲] نک در اصل یک پادشاهی مستقل که توسط پادشاهان مارش (Marsh Kings) حکمرانی میشد، تا اینکه ریکارد استارک (Rickard Stark)، پادشاه شمال (King In The North)، آخرین پادشاه مارش را شکست داد و با ازدواج با دختر او، نک به قلمرو پادشاهان زمستان (Kings of Winter) الحاق شد. جاده شاهی از نک میگذرد. با توجه به زمین های سخت این منطقه جاده از بالا تر از سطح زمین میگذرد، و تنها مسیر امن گذر از مرداب های نک در زمان صلح است.


نقل قول ها

نک کلید رسیدن به پادشاهی است[۲]

بیلون گریجوی


منابع