کاربر:تالیسا

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
FieryHeartoftheLordofLight.png این کاربر در پرستش
رلور است.

--تالیسا(بحث)راهبه‌ی رلور

اره اتفاقا میخواستم همین کار رو بکنم.جداشون میکنم.مرسی!:)