مارمولک-شیر

مارمولک–شیر خزنده ای (Reptile) بومی باتلاق های نک (the Neck) است. آنها تا حدی به کنده های غوطه ور که هنوز روی آب شناورند، شباهت دارند.[۱] آنها در آب، در جریان های کند و مرداب های عمیق زندگی می کنند[۲] و دندان هایی شبیه خنجر دارند.[۳]

منابع و یادداشت ها