قلب طلایی

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

قلب طلایی نوعی درخت است که در جزایر تابستان (Summer Islands) یافت می شود. گفته شده از چوب این درخت بهترین کمان‌ها را می‌ساز ند.[۱][۲]

منابع و یادداشت ها

  1. ضیافتی برای کلاغ ها، مقدمه.
  2. رقصی با اژدهایان، فصل 61، گریفین دوباره متولد شده (گریف II).