توسن شنی دورنیش

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

توسن شنی دورنیش نوعی اسب است که در دورن (Dorne) پرورش می یابد.

آنها با گردن بلند، سر باریک و ظرافت و سرعتشان مشخص می شوند. آنها سر باریک و زیبایی دارند. بعضی رنگ های توسن شنی قرمز، طلایی، سیاه و کم رنگ مثل برف است. آنها کوپکتر از اسب های جنگی معمولی هستند و نمی توانند وزن زرهی را که معمولا یک اسب جنگی می پوشد، تحمل کنند. دورنی ها (Dornishmen) ادعا می کنند که این مرکب ها می توانند یک روز و شب و روز بعد از آن را بتازد و هرگز خسته نشود.[۱]

پرنس اُبرین مارتل (Oberyn Martell) سوار بر نریانی به سیاهی گناه با یال و دمی به رنگ آتش بود وقتی که تیریون (Tyrion) ورودش به بارانداز پادشاه را خوش آمد می گفت.

منابع و یادداشت ها