علف فلوت رن

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

علف فلوت زن نوعی علف است که در سرزمین آنسوی دیوار (beyond the wall) در شمال وستروس (Westeros) یافت می شود. جان اسنو (Jan Snow) در گذرگاه اسکیرلینگ (The Skirling Pass) نزدیک فراست فنگز (The Frostfangs) علفزاری با دسته‌های علف فلوت زن می‌بیند که در رنگ های خرمایی و طلایی‌ روییده بودند.[۱]

منابع و یادداشت ها