مانتیکور

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
مانتیکور-اثر TheMico
مانتیکور
نشان خاندان لورچ

مانتیکور موجودی افسانه ای با سر انسان، بدن شیر و دم عقرب است.[۱] این موجود افسانه ای در مجسمه سازی والریایی (Valyrian) نسبتا معمول بوده است و یکی از گارگویل هایی که دژ دراگون استون (Dragonstone) را تزیین کرده است. مانتیکور نشان خانوادگی بر روی پرچم خاندان لورچ (House Lorch) است.

پیرامون آن

مانتیکورها به داشتن صورت مشوشگر انسانی معروف اند و می توانند به شکل تکه ای جواهر جمع شوند.[۲] شایعه است که آنها در جزایر دریای یشم (Jade Sea) زندگی می کنند.[۳] آنها نیشی سمی دارند که برای انسان کشنده است و وقتی به قلب برسد در جا می کشد، مگر آنکه یک مامور لخته کردن آن را تغلیظ کرده و اثرات کشنده ی آن را به تاخیر بیاندازد. زهر مانتیکور (Manticore Venom) از سوی کیمیاگران و اساتید (Maesters) خواهان بسیار دارد.

به نظر می آید که نمونه های زنده ی مانتیکورها در سراسر ایسوس (Essos) تجارت می شوند و در غرفه های بازار ویس دوتراک[۴] (Vaes Dothrak) همانند نمایشگاه جانوران قصر دریاسالار براووس (Palace of the Sealord of Braavos) یافت می شوند.[۵]

حوادث اخیر

بازی تاج و تخت

در بازار شرقی ویس دوتراک ، دنی (Dany) مانتیکورهایی در قفس های نقره ای دید.[۴]

نزاع شاهان

مانتیکور در سریال تلویزیونی

یکی از افسوس خورها (Sorrowful Men) تلاش کرد تا دنریس تارگرین (Daenerys Targaryen) را در ساحل کارث (Qarth) با استفاده از یک مانتیکور بکشد. آرستان (Arstan) مانع از آن شد.[۲]

ضیافت کلاغ ها

منابع و یادداشت ها