فیل

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
فیل های حمل و نقل در ولانتیس - اثر Marc Fishman

فیل ها از ایسوس (Essos) می آیند. آنها بومی وستروس (Westeros) نیستند و شبیه فیل های (Elephants) دنیای واقعی اند. گونه ی دیگری از فیل ها در قاره ی شرقی وجود دارد، فیل کوتوله (Dwarf Elephant).

ارجاعات در کتاب

نغمه ای از آتش و یخ

Embroidered housings and trappings of the elephan.jpg
 • فیل ها در شهر آستاپور (Astapor) منظره ای عادی هستند و با کجاوه ی مشبکی بر پشتشان سلانه سلانه حرکت می کنند.[۱]
 • فیل ها (Elephants) نام حزبی از بازرگانان و وام دهندگان در ولانتیس (Volantis) است.[۲]
 • خیابان های ولانتیس قدیم با فیل های کوتوله (Dwarf Elephants) اشغال می شود.[۴] حتی فیل های بزرگ خاکستری نیزغیر معمول اند.
 • یک فیل کوتوله به تنهایی یک گاری پرآذین به نام هاتی (Hathay) را می کشد.[۵]
 • گروه طلایی (Golden Company) تعدادی فیل را شامل می شود. وقتی جان کانینگتون (Jon Connington) به اردوگاه گروه طلایی رسید، دو دوجین فیل خاکستری دید که در کنار آب می چرند و با خرطوم هایشان نی بیرون می کشند.[۶]
 • چهار لژیون از گیس جدید (New Ghis) یک هزار فیل زره پوش و بلند دارند.[۸]
 • دنریس تارگرین تماشا کرد که فیلی در گودال دازنک (Daznak’s Pit) گله ای از شش گرگ سرخ را برای مدت کوتاهی مشغول نگه داشت.
 • در طول انتخابات ولانتین (Volantene) بر پهلوهای فیل ها نام تریارچ های (Triarch) محتمل نقاشی شده بود.[۴]
 • تریارچ هورونو (Horonno)، قهرمانی ولانتین از سده ی خون (Century of Blood) است که با بسته شدن بین دو فیل و به نیمی پاره شدن، اعدام شد.
 • وقتی تیریون یک پسر بچه بود، فیلی در نمایشگاه حیوانات لنیسپورت (Lannisport) بود اما وقتی هفت ساله شد، آن فیل مرد.
 • در ولانتیس قدیم گاری های پهن شامگاه بیرون می آیند و برده های نیمه برهنه به آنها رسیدگی می کنند. برده هایی که وظیفه شان برداشتن توده های بخاردار پهن فیل هاست، هم بزرگ و هم کوچک. خیل مگس ها گاری ها را دنبال می کند، به همین دلیل برده های پهن خالکوبی مگس بر روی گونه هایشان دارند تا آنها را برای چه چیزی هستند، مشخص کند.

نقل قول ها

در تمام وستروس یک اسب جنگی هم نیست که بتونه در مقابل او مقاومت کنه.

—جان کانینگتون درباره ی سواره نطام فیل ها[۶]

منابع و یادداشت ها