لنیسپورت

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
لنیسپورت
شهر بندری
Lannisport by reneaigner.jpg
مکان سرزمین های غربی، وستروس
حاکم خاندان لنیستر ، لرد فئودال.
مذهب مذهب هفت
دلیل نامگذاری لن زیرک
سازمانها نگهبانان شهر لنیسپورت
سرزمین های غربی و مکان لنیسپورت
سرزمین های غربی و مکان لنیسپورت
لنیسپورت
سرزمین های غربی و مکان لنیسپورت
لنیسپورت اثر Krassenka

لنیسپورت شهری محصور در امتداد ساحل دریای غروب (Sunset Sea)، در محل تلاقی جاده ی روخانه، جاده ی طلا و جاده ی دریا است و درست در غرب آن کسترلی راک (Casterly Rock) واقع است.[۱] لنیسپورت یکی از بندرگاه های بزرگ هفت پادشاهی (Seven Kingdoms) و بزرگترین شهر در سرزمین های غربی (Westerlands) است. لنیسپورت از بارانداز پادشاه (King’s Landing) یا اولد تاون (Oldtown) کوچکتر، ولی از گال تاون (Gulltown) یا وایت هاربر (White Harbor) بزرگتر است.

خاندان لنیستر (House Lannister) ناوگانش را در لنگرگاه آن نگه می دارد. شهر به آثار طلایش مشهور است.[۲] لنیسپورت توسط نگهبانان شهر پاسبانی می شود که به آموزش بسیار خوبشان معروف اند و با نگهبانان بارانداز پادشاه یا اولدتاون مقایسه می شوند.[۳] شهر خانه ی خاندان لنیستر از لنیسپورت (House Lannister of Lannisport) و خویشاوندان دور لنیسترها همچون خاندان های لنیز، لنتس، لنتلز، و دیگرانی کمتر لنیستر است که اغلبشان موی زرد دارند.[۴]

تاریخچه

سر کویینتین بال (Quentyn Ball) در طول شورش بلک فایر (Blackfyre Rebellion) به شهر حمله کرد و لرد لفورد (Lefford) را بیرون دروازه هایش کشت.[۵]

طی بیماری بهار بزرگ (the Great Spring Sickness)، لنیسپورت جزو شهرهایی بود که سختترین ضربه را خورد.[۶]

طی شورش گریجوی (Greyjoy Rebellion)، لنیسپورت پیروزی و فاجعه را با هم دید. مردان آهن مکارانه به درون بندرگاه لنیسپورت کشتی راندند و ناوگان لنیستر را در لنگرگاه سوزاندند.[۷] در پایان جنگ، رابرت اول (Robert I) برای جشن پیروزیشان بر خاندان گریجوی (House Greyjoy)،دستور برگزاری تورنومنتی داد. در محل برگزاری تورنومنت لنیسپورت (Tourney at Lannisport) بود که سر جورا مورمونت (Jorah Mormont) دست لاینس های تاور (Lynesse Hightower) را برد.[۸]

حوادث اخیر

نزاع شاهان

پس از نبرد آکسکراس (Battle of Oxcross)، باقی مانده های خرد شده ی نیروی سر استفورد لنیستر (Srafford Lannister) برای صف آرایی مجدد به لنیسپورت بازگشتند.[۹]


منابع و یادداشت ها