آلتوس

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش

آلتوس یک قاره نهفته در جنوب آشایی (Asshai) و سرزمین های سایه (Shadow Lands) در ایسوس (Essos) است و با شرق سوتوریوس (Sothoryos) هم مرز می باشد. این سرزمین توسط تنگه زعفران (Saffron Straits) از سرزمین های سایه (Shadow Lands) جدا شده است. یک جزیزه به نام الوس (Ulos) در تنگه بین آلتوس و ایسوس واقع شده است. هیچ اطلاعات در خصوص آلتوس در اختیار نیست ، فقط آنکه از جنگل های انبوه پوشیده شده است.[۱]

پشت صحنه

هنوز در رمان نغمه ای از یخ و آتش نام آلتوس ذکر نشده است و تنها در مجموعه از نقشه های سرزمین های یخ و آتش مکانش به نمایش گذاشته شده است.

منابع و یاداشت ها