دریای دوتراکی

از دانشنامه نغمه ای از یخ و آتش
موقعیت دریای دوتراکی در قاره ی ایسوس

دریای دوتراکی یک منطقه وسیع جغرافیایی در ایسوس است. موقعیت جغرافیایی دریای دوتراکی در شرق شهرهای آزاد و در شمال خلیج برده داران و در غرب کوهستان بون قرار دارد. آن جا منطقه ای وسیع از جلگه ها ودشت هایی است که چادرنشینان دوتراکی و اسب سالاران در آن سکنی گزیده اند ، به طوری که آن ها یا در جنگ با یکدیگرند یا در حال یورش به سرزمین ها می باشند.

تاریخ

آن سرزمین ها به "ویرانه بزرگ" یا"سرزمین منحوس" نیز یاد می شود. قبل از قرن خون، آن را به عنوان مراتع ،و همچنین به عنوان زادگاه تمدن، که در آن برای اولین بار از شهرهای واقعی به وجود آمد در کنار سرچشمه های سارن که از آن هزاران نهر منشعب می شود. تاریخ آن روزگار از دست رفته پادشاه چمن زار قبل از اختراع خط، ظهور و سقوط کرده است. تنها افسانه ها و قصه ها زنده ماندند از جمله از قلمرو ملکه ماهیگیر . هم چنین در کنار دریای نقره ای ، مردان وحشی مودار ، شهر گمشده لیبر ، و در شرق پادشاهی سنتاور می توان نام برد. نخستین انسانها در این مراتع قبل از شروع مهاجرت به دورن سرچشمه گرفته بودند

نگاه اجمالی

به جز ویس دوتراکی و جاده های قدیمی والریا در غرب نزدیک جنگل کور بازمانده ای از جاده ها ، تپه ها، و یا شهرستان ها و دریایی از چمن زارهای ناهموار وجود دارد که دریای دوتراکی نامیده شده بیش از صد نوع از چمن رشد در دشت، اغلب در حال رشد ضخیم و بلندتر از سر مرد و از دور مانند یک دریا به نظر می رسد وبا وزش باد چون موج حرکت می کند. برخی از رودخانه ها درون زمین های جاری می شوند اغلب کم عمق هستند و با تغییر فصول سال؛ شن و ماسه به طور کلی شایع تر از آب است تنها ساکنان شهر آن، ویرانی باستانی به نام ویس دوتراکی(Vaes Dothrak) ، نهفته در قلب دریا ، خانه و قلب فرهنگ مردم دوتراکی است. به غیر از آن تا حد زیادی خالی با سگ های وحشی، گله اسب و هکار های(hrakkar) نادر پرشده است.

جغرافیا

منابع و یادداشت ها